เว็บตรง พัทยา ทุ่ม 80 ล้าน ซื้อวัคซีน ให้ประชาชนฉีด

เว็บตรง พัทยา ทุ่ม 80 ล้าน ซื้อวัคซีน ให้ประชาชนฉีด

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้เรียกเจ้าหน้า เว็บตรง ที่สำนักการคลังเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่ส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมประชุมชี้แจงสถานะการเงินการคลังของเมืองพัทยา เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้ประชาชนชาวเมืองพัทยา ซึ่งจะดำเนินการทันทีเมื่อได้รับการอนุมัติ

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยถึงเรื่องการจัดหาวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 

ของเมืองพัทยา ว่า ขณะนี้ส่วนกลาง โดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ยืนยันให้หลักการที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการจัดหาวัคซีนให้กับประชาชนในท้องถิ่นของตนเองได้ จึงได้ให้ทางเจ้าหน้าที่สำนักการคลังเมืองพัทยาและส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้มาชี้แจงเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลังของเมืองพัทยา ประมาณการในเรื่องของการจัดเก็บรายได้ต่าง ๆ รวมถึงรายละเอียดของโครงการต่าง ๆ ที่จะดำเนินการในปี 2564 นี้

ทั้งนี้ เพื่อที่จะดูว่าตามสถานะแล้วเมืองพัทยาสามารถที่จะดำเนินการในเรื่องของการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ประชาชนชาวเมืองพัทยาได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งได้ข้อสรุปแล้วว่าเมืองพัทยาสามารถดำเนินการได้ตามหลักการและนโยบาย ตามที่ตนเองได้ให้คณะทำงานไปศึกษาแนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ได้มาตรฐานจากองค์การอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข มาดำเนินการฉีดป้องกันให้กับประชาชนชาวเมืองพัทยาตามแนวทางของรัฐบาล ซึ่งจากนี้ก็จะขึ้นอยู่กับระเบียบและขั้นตอนของการดำเนินการต่าง ๆ

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวต่อด้วยว่า ถ้าดูจากทะเบียนบ้านของเมืองพัทยาตอนนี้มีประชากรรวมทั้งสิ้น 120,000 คน ถ้าหากวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่จัดหามาในราคาโดสละประมาณ 300 บาท ซึ่งประชากรหนึ่งคนต้องใช้ 2 โดส รวมวัคซีนทั้งสิ้นประมาณ 240,000 โดส ก็จะตกอยู่ที่คนละประมาณ 600 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 72 ล้านบาท ซึ่งจากสถานะในขณะนี้เชื่อว่าเมืองพัทยาน่าจะดำเนินการได้ โดยจะตั้งงบประมาณในเรื่องนี้คร่าว ๆ ที่ 80 ล้านบาท

ลูกค้าที่มีสิทธิ์แจ้งความประสงค์ขอใช้มาตรการต้องมีคุณสมบัติ คือ มีสถานะบัญชีปกติ ไม่อยู่ระหว่างการประนอมหนี้ลดเงินงวดผ่อนชำระ(ตัดเงินต้นและตัดดอกเบี้ย) เหลือ 25% หรือ 50% หรือ 75% ของเงินงวดผ่อนชำระในปัจจุบันเป็นระยะเวลา 6 เดือน(กุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2564)

ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการระยะแรก ผ่าน Application : GHB ALL ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 64 เวลา 9.00 น. ถึงวันที่ 26 ก.พ.64 เวลา 22.00 น.

ลงทะเบียนวันนี้! 4 มาตรการเยียวยา จาก ธอส.

จากการที่คณะกรรมการ ธอส. มีมติเห็นชอบในการจัดทำ มาตรการเยียวยา ด้วยกันทั้งหมด 4 ประการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางการเงินจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปแล้วนั้น ในวันนี้ก็ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนอย่างเป็นทางการแล้ว

ภายหลังจากที่ทาง คกก. ธอส. ได้มีมติเห็นชอบในการจัดทำ มาตรการเยียวยา ด้วยกันทั้ง 4 ประการ เพื่อให้ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางการเงิน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มาในวันนี้มาตรการทั้งหลายนั้นก็ได้ทำการเปิดให้ลงทะเบียนอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว

มาตรการที่ 9 สำหรับลูกค้าที่เคยเข้าร่วมหรืออยู่ระหว่างใช้มาตรการช่วยเหลือฯ ของ ธอส.

มาตรการที่ 10 สำหรับลูกหนี้สถานะ NPL และลูกหนี้สถานะ NPL ที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้

มาตรการที่ 11 สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ ของ ธอส.

มาตรการที่ 12 สำหรับลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs สินเชื่อประเภทแฟลต

โดยทาง The Thaiger ก็จะมานำเสนอข้อมูลทั้ง 4 มาตรการดังกล่าวทั้งรายละเอียด และวัน/ช่องทางในการลงทะเบียนรับมาตรการทั้งหลาย ซึ่งก็มีด้วยกันดังนี้

ลูกค้าที่มีสิทธิ์แจ้งความประสงค์ขอใช้มาตรการจะต้องมีคุณสมบัติ คือ มีสถานะบัญชีปกติ ไม่อยู่ระหว่างการประนอมหนี้ ลดเงินงวดผ่อนชำระ(ตัดเงินต้นและตัดดอกเบี้ย) เหลือ 25% หรือ 50% หรือ 75% ของเงินงวดผ่อนชำระในปัจจุบันเป็นระยะเวลา 6 เดือน(กุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2564)

ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการระยะแรกผ่าน Application : GHB ALL ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. 64 เวลา 9.00 น. ถึงวันที่ 29 ม.ค. 64 เวลา 22.00 น.

ลดเงินงวดผ่อนชำระ(ตัดเงินต้นและตัดดอกเบี้ย) เหลือ 25% หรือ 50% หรือ 75% ของเงินงวดผ่อนชำระในปัจจุบันเป็นระยะเวลา 6 เดือน(กุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2564)

ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการระยะแรก ผ่าน Application : GHB ALL ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. 64 เวลา 9.00 น. ถึงวันที่ 26 ก.พ.64 เวลา 22.00 น.

ทั้งนี้ ลูกค้าที่ต้องการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการ 9-11 ระยะแรก ต้องดาวน์โหลดหลักฐานยืนยันว่ามีผลกระทบทางรายได้ผ่านทาง Application : GHB ALL ให้ธนาคารพิจารณา เช่น สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด ภาพถ่าย หรือ Statement เป็นต้น ส่วนดอกเบี้ยประจำงวดที่ตัดชำระไม่หมดในขณะที่เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือ เว็บตรง / บาคาร่าเว็บตรง